Projekt SENIOR

Warunki:

♥ 600 zł/mieś.= 2 × w tygodniu/ 45 minut indywidualnej pracy z podopiecznym = 8  wizyt w miesiącu,

♥ pełna dokumentacja medyczna,

♥ umowa świadczenia usług na ustalony okres ( minimum 1 miesiąc ),

♥ I wizyta, diagnostyczno – terapeutyczna, nieograniczona czasowo – 100 zł płatne osobno.

 

 

Informacje nr 660 798 312