Projekt SENIOR

Warunki: ♥ 600 zł/mieś.= 2 × w tygodniu/ 45 minut indywidualnej pracy z podopiecznym = 8  wizyt w miesiącu, ♥ pełna dokumentacja medyczna, ♥ umowa świadczenia usług na ustalony okres ( minimum 1 miesiąc ), ♥ I wizyta, diagnostyczno – terapeutyczna, nieograniczona czasowo – 100 zł płatne osobno.     Informacje nr 660 798 312