Nowe uprawnienia fizjoterapeutów – październik 2019

Zgodnie z przepisami wynikającymi ze zmienionego rozporządzenia rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Odsyłam do źródła: Nowe uprawnienia fizjoterapeutów